Рекомендації до самоаналізу уроку

Самоаналіз уроку

Це уявне розкладання проведеного уроку на його складові з глибоким проникненням в їх суть, завдання з метою оцінити кінцевий результат своєї діяльності шляхом порівняння запланованого зі здійсненим з урахуванням успіхів і просування учнів.

Основні вимоги до аналізу уроку вчителем:

 • мета і завдання аналізу теми;

 • знання основ дидактики, психології, методики, програм, нормативних вимог і методичних рекомендацій;
 • вміння виділяти позиції і показники, за якими необхідно аналізувати свій урок;
 • характеристика особливостей учнів та їх урахування у роботі на уроці;
 • обґрунтування освітніх, виховних і розвиваючих завдань уроку;
 • обґрунтованість наміченого плану уроку, його типу, структури, змісту, методів і засобів;
 • психологічна та педагогічна оцінка системи навчальних завдань, завдань і вправ, що виконуються учнями на уроці;
 • оцінка розвитку самостійності мислення учнів на різних етапах уроку;
 • виконання намічених завдань уроку;
 • оцінка педагогічної доцільності дій і фактів на уроці;
 • вміння показати взаємозв’язок етапів уроку та оцінити їх;
 • задоволеність (незадоволеність) проведеним уроком (або його окремими етапами);
 • намічені заходи щодо усунення недоліків.


Самоаналіз уроку

1. Оцінка загальної структури уроку.
До якого типу уроку може бути віднесений даний урок?
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі?
Чи чітко виділені елементи уроку даного типу і чи правильно визначено дозування часу, що відводиться на кожну частину уроку?

2. Реалізація основної дидактичної мети уроку.
Чи всі вимоги програми з даної теми (питання) отримали відображення в уроці?
Наскільки активні були учні при ознайомленні з новим матеріалом (сприйняття, розуміння, пробудження пізнавального інтересу)?
Чи вірно продумано методику вирішення окремих «блоків» нового матеріалу?
Як і що слід було змінити у вивченні нового матеріалу й чому?
Чи мала місце організація первинного, супутнього закріплення (у процесі ознайомлення з новим, на спеціально виділеному етапі уроку)?
Як здійснювалася перевірка якості знань, умінь і навичок учнів (яким було охоплення учнів, принцип виклику і т.п.)?

3. Здійснення розвитку учнів у процесі навчання.
Чи мало місце залучення учнів в основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, систематизація)?
Чи здійснювалися внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки?
Чи були використані засоби розвитку творчого мислення?
Чи повідомлялася на уроці  інформація для загального розвитку?
Чи мав місце естетичний розвиток учнів?

4. Виховання в процесі уроку.
Чи були повністю використані виховні можливості змісту навчального матеріалу?
Яка велася робота з формування світогляду?
Як на уроці було забезпечено зв’язок навчання з життям?
Чи були використані виховні можливості оцінки знань?
Яким був виховний вплив особистості самого вчителя?

5. Дотримання основних принципів дидактики.
Чи правильно була організована діяльність учителя і діяльність учнів з позиції реалізації принципів навчання?

6. Вибір методів навчання.
Чи дотримувалися загальні вимоги до вибору методів навчання (в залежності від загальної цільової спрямованості, дидактичної мети, специфіки навчального матеріалу, предмета, віку та індивідуальних особливостей учнів і т.п.)?

7. Робота вчителя на уроці.
Які види діяльності вчителя мали місце на уроці і в якому співвідношенні (мовна діяльність, слухання, записування, допомогу учням і ін)?
Чи був досягнутий контакт з класом?

8. Робота учнів на уроці.
Якою була активність учнів на різних етапах уроку?
Якими були види діяльності учнів на уроці? Зверталася увага на культуру праці?
Яка дисципліна була на уроці й чому?

9. Гігієнічні умови уроку.
Достатня освітленість класної кімнати: Сидять чи учні з урахуванням їх здоров’я, росту, успішності?
Чи вдало складено розклад?

10. Деякі соціальні завдання.
Завдання, пов’язані з вирішенням педради, циклової комісії або продиктовані дослідженням школи.

Самоаналіз — це вже початок підготовки вчителя до наступного уроку.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>