Звіт (благодійний фонд)

 Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду
за _10 місяців____ 2017 р.

Найменування Фонду ______БО «БФСРОСГ»_
Одиниця виміру: грн, коп.

 І. Звіт про виконання бюджету Фонду 

Показники Код рядка Заплановано
на рік
Виконано
1 2 3 4
Залишок коштів на початок звітного року 0100 -
Надходження до бюджету Фонду — усього 0200 122350,00 93200,00
у тому числі: х х
Доходи 0300 122350,00 93200,00
Власні надходження 0400 122350,00 93200,00
страхові внески 0410 - -
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду 0420 - -
інші власні надходження 0430 122350,00 93200,00
Трансферти 0500 - -
кошти Державного бюджету України 0510 - -
загального фонду 0511 - -
спеціального фонду 0512 - -
трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування 0520 - -
трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій 0530 - -
інші трансферти 0540 - -
інші надходження 0600 - -
Позики отримані 0700 - -
Витрати бюджету — усього 1000 122350,00 91672,20
у тому числі: х х
Видатки на забезпечення утримання системи Фонду 1100 122350,00 91672,20
за рахунок власних надходжень 1200 - -
Поточні 1210 - -
з них: х х
1 2 3 4
оплата праці з нарахуваннями 1211 26151,13 20151,09
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1212 - -
Капітальні 1220 - -
Видатки на забезпечення виконання
покладених функцій (1310+1320+1330)
1300 96198,91 71521,11
у тому числі:
виплата пенсій та допомоги 1310 - -
інші виплати населенню 1320 - -
інші видатки 1330 96198,87 71521,11
Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень 1400 - -
за рахунок власних надходжень 1500 - -
з них: - -
виплата пенсій та допомоги 1510 - -
інші виплати населенню 1520 - -
за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України 1600 - -
з них:
виплата пенсій та допомоги 1610 - -
інші виплати населенню 1620 - -
за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України 1700 - -
з них:
виплата пенсій та допомоги 1710 - -
інші виплати населенню 1720 - -
за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування 1800 - -
з них:
виплата пенсій та допомоги 1810 - -
інші виплати населенню 1820 - -
за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій 1900 - -
за рахунок інших трансфертів 2000 - -
за рахунок інших надходжень 3000 - -
Погашення позик 4000 - -
Залишок на кінець звітного періоду (року) 5000 - 1527,80

 

 

Видатки – усього х 010 122350,00 91672,20
у тому числі: Поточні видатки 2000 020
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 21175,00 16316,67
Оплата праці 2110 040 - -
Заробітна плата 2111 050 - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 4976,13 3834,42
Використання товарів і послуг 2200 080 96189,87 71521,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 96189,87 71521,11
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - -
Продукти харчування 2230 110 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - -
Видатки на відрядження 2250 130 - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 - -
Оплата електроенергії 2273 180 - -
Оплата природного газу 2274 190 - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - -
Поточні трансферти 2600 260 - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 270 - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 280 - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 290 - -
 

 

Підготувала бухгалтер

         _____________

(підпис)

К.Д._Мозуль
(ініціали, прізвище)
23.11.2017р.


БО «БФСРОСГ»

ЗВІТ
використання коштів благодійного фонду гімназії
з 01.01 2017р. по 31.010. 2017р.

Зарплата - 16316,67грн
Нарахування  на з/пл. 3834,42грн
Касове обслуг.банку 1320,67грн
Придбання канцтоварів 2652,34грн
Обслуговування оргтехніки (ремонт ПК, заправка картриджів) 2121,60грн
Придбання господарчих товарів 5132,50грн
Виконання кап. ремонту в актовій залі 39378,00грн
Придбання мультікору 5540,00грн
Придбання стройматеріалів для ремонту 7076,00грн
Ремонт м’яких меблів 8300,00грн

                Всього:                                          91672,20грн

(Дев’яносто одна тисяча шістьсот сімдесят дві грн. 20коп.)

 Підготувала: бухгалтер Мозуль К.Д.

Запись опубликована в рубрике Фінанси. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>