Фінансовий звіт за 2017 р.

 

Додаток 9

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 3 розділу ІІ)

 

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

за _рік____ 2017 р.

Найменування Фонду ______БО «БФСРОСГ»_______________________Періодичність:

Одиниця виміру: грн, коп.

 

І. Звіт про виконання бюджету Фонду

 

Показники

Код рядка

на рік

Виконано

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

-

Надходження до бюджету Фонду — усього

0200

122350,00

122450,00

у тому числі:

х

х

Доходи

0300

122350,00

122450,00

Власні надходження

0400

122350,00

122450,00

страхові внески

0410

-

-

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

-

-

інші власні надходження

0430

122350,00

115280,00

Трансферти

0500

-

-

кошти Державного бюджету України

0510

-

-

загального фонду

0511

-

-

спеціального фонду

0512

-

-

трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

0520

-

-

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0530

-

-

інші трансферти

0540

-

-

інші надходження

0600

-

7170,00

Позики отримані

0700

-

-

Витрати бюджету — усього

1000

122350,00

115400,00

у тому числі:

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

122350,00

115400,00

за рахунок власних надходжень

1200

-

-

Поточні

1210

-

-

з них:

Х

х

1

2

3

4

оплата праці з нарахуваннями

1211

26151,13

26211,34

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

-

-

Капітальні

1220

-

-

Видатки на забезпечення виконання

покладених функцій (1310+1320+1330)

1300

96198,91

89188,16

у тому числі:

виплата пенсій та допомоги

1310

-

-

інші виплати населенню

1320

-

-

інші видатки

1330

96198,87

89188,66

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

-

-

за рахунок власних надходжень

1500

-

-

з них:

-

-

виплата пенсій та допомоги

1510

-

-

інші виплати населенню

1520

-

-

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

-

-

з них:
виплата пенсій та допомоги

1610

-

-

інші виплати населенню

1620

-

-

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

-

-

з них:
виплата пенсій та допомоги

1710

-

-

інші виплати населенню

1720

-

-

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

1800

-

-

з них:
виплата пенсій та допомоги

1810

-

-

інші виплати населенню

1820

-

-

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

-

-

за рахунок інших трансфертів

2000

-

-

за рахунок інших надходжень

3000

-

-

Погашення позик

4000

-

-

Залишок на кінець звітного періоду (року)

5000

-

7050,00

 

 

Видатки – усього

Х

010

122350,00

115400,00

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

21175,00

21223,76

Оплата праці

2110

040

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

4976,13

4987,58

Використання товарів і послуг

2200

080

96189,87

89188,66

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

96189,87

89188,66

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

Продукти харчування

2230

110

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

Поточні трансферти

2600

260

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

270

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

280

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

290

-

-

-

 Підготувала бухгалтер

            _____________

(підпис)

_______Мозуль К.Д.________
(ініціали, прізвище)

23.01.2018р.

 

БО «БФСРОСГ»

ЗВІТ

використання коштів благодійного фонду гімназії

з 01.01 2017р. по 31.12. 2017р.

 1. Зарплата -
21223,76грн
 1. Нарахування  на з/пл.
 4987,58грн
 1. Касове обслуг.банку
  1497,55грн
 1. Придбання канцтоварів
  2626,01грн
 1. Обслуговування оргтехніки (ремонт ПК, заправка картриджів)
  2385,60грн
 1. Придбання господарчих товарів
 13705,60грн
 1. Виконання кап. ремонту в актовій залі
 39378,00грн
 1. Придбання мультікору
  5540,00грн
 1. Придбання будматеріалів для ремонту
  7076,00грн
 1. Ремонт м’яких меблів
  8300,00грн
 1. Придбання жалюзів 4шт.
  5890,00грн
 1. Підтримка доменного імені
    900,00грн
 1. Придбання тюлі
  1890,00грн

                                                     115400,10  грн

Сто п’ятнадцять тисяч чотириста грн. 10коп.

 ИТОГО :

Підготувала

Бух. Мозуль К.Д.

Запись опубликована в рубрике Фінанси. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>