Фінансовий звіт Благодійного фонду

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

за _1кв____ 2018 р.

 

Найменування Фонду ______БО «БФСРОСГ»_______________________

Періодичність:

Одиниця виміру: грн, коп.

 

І.Звіт про виконання бюджету Фонду

Показники

Код рядка

Заплановано

на рік 2018

Виконано за 1кв.2018р.

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

7050,00

7050,00

Надходження до бюджету Фонду — усього

0200

125000,00

17650,00

у тому числі:

х

х

Доходи

0300

125000,00

17650,00

Власні надходження

0400

125000,00

17650,00

страхові внески

0410

-

-

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

-

-

інші власні надходження

0430

125000,00

17650,00

Трансферти

0500

-

-

кошти Державного бюджету України

0510

-

-

загального фонду

0511

-

-

спеціального фонду

0512

-

-

трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

0520

-

-

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0530

-

-

інші трансферти

0540

-

-

інші надходження

0600

-

Позики отримані

0700

-

-

Витрати бюджету — усього

1000

132050,00

22471,50

у тому числі:

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

132050,00

22471,50

за рахунок власних надходжень

1200

-

-

Поточні

1210

-

-

з них:

Х

х

1

2

3

4

оплата праці з нарахуваннями

1211

24400,00

8075,58

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

-

-

Капітальні

1220

-

-

Видатки на забезпечення виконання

покладених функцій (1310+1320+1330)

1300

107650,00

14395,92

у тому числі:

виплата пенсій та допомоги

1310

-

-

інші виплати населенню

1320

-

-

інші видатки

1330

107650,00

14395,92

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

-

-

за рахунок власних надходжень

1500

-

-

з них:

-

-

виплата пенсій та допомоги

1510

-

-

інші виплати населенню

1520

-

-

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1610

-

-

інші виплати населенню

1620

-

-

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1710

-

-

інші виплати населенню

1720

-

-

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

1800

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1810

-

-

інші виплати населенню

1820

-

-

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

-

-

за рахунок інших трансфертів

2000

-

-

за рахунок інших надходжень

3000

-

-

Погашення позик

4000

-

-

Залишок на кінець звітного періоду (року)

5000

-

2228,50

Видатки – усього

Х

010

132050,00

22471,50

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

24400,00

8075,58

Оплата праці

2110

040

20000,00

6619,33

Заробітна плата

2111

050

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

4400,00

1456,25

Використання товарів і послуг

2200

080

107650,00

13885,02

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

105650,00

13885,02

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

Продукти харчування

2230

110

2000,00

510,90

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

Поточні трансферти

2600

260

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

270

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

280

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

290

-

-

-

 

Підготувала бухгалтер

_____________

(підпис)

___Мозуль К.Д.________
(ініціали, прізвище)

12.04.2018р.

 

БО «БФСРОСГ»

 ЗВІТ

використання коштів благодійного фонду гімназії

з 01.01 2018р. по 31.03. 2018р.

 1. Зарплата -

6619,33грн

 1. Нарахування на з/пл.

1456,25грн

 1. Касове обслуг.банку

406,32грн

 1. Придбання канцтоварів

431,00грн

 1. Обслуговування оргтехніки (ремонт ПК, заправка картриджів)

317,00грн

 1. Придбання линолиума

6573,30грн

 1. Придбання методичної литератури

537,40грн

 1. Придбання будматеріалів для ремонту

735,00грн

 1. Придбання електр.товарів

995,00грн

 1. Придбання жалюзів 4шт.(остаточ.розрах)

3390,00грн

 1. Переодичні видання

500,00грн

 1. Продукти харчування

510,90грн

Всього:  22471,50грн. (Двадцять дві тисячи чотириста сімдесят одна грн. 50коп.)

Підготувала

Бух. Мозуль К.Д.

 

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>