Запрошуємо на вебінар

Запрошуємо вчителів зарубіжної літератури на вебінар

ЗВИЧАЙНІ ФОРМИ РОБОТИ – НОВИЙ ПІДХІД: РОЗВИВАЄМО КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Спікер: Марина Коновалова, головний редактор журналу «Зарубіжна література в школі» ВГ «Основа»,
учитель-методист, автор підручників та методичних посібників серій «Мій конспект» та «Усі уроки», тьютор курсів «Дистанційної академії»

Серед учасників вебінару буде розіграно приз — підручник «Зарубіжна література» для 9 класу

Посилання для входу на вебінар розміщено на сайті ВГ «Основа»
Перейти на сайт>>>

Добавить комментарий

Фінансовий звіт Благодійного фонду

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду

за _1кв____ 2018 р.

 

Найменування Фонду ______БО «БФСРОСГ»_______________________

Періодичність:

Одиниця виміру: грн, коп.

 

І.Звіт про виконання бюджету Фонду

Показники

Код рядка

Заплановано

на рік 2018

Виконано за 1кв.2018р.

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

7050,00

7050,00

Надходження до бюджету Фонду — усього

0200

125000,00

17650,00

у тому числі:

х

х

Доходи

0300

125000,00

17650,00

Власні надходження

0400

125000,00

17650,00

страхові внески

0410

-

-

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

-

-

інші власні надходження

0430

125000,00

17650,00

Трансферти

0500

-

-

кошти Державного бюджету України

0510

-

-

загального фонду

0511

-

-

спеціального фонду

0512

-

-

трансферти інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

0520

-

-

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0530

-

-

інші трансферти

0540

-

-

інші надходження

0600

-

Позики отримані

0700

-

-

Витрати бюджету — усього

1000

132050,00

22471,50

у тому числі:

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

132050,00

22471,50

за рахунок власних надходжень

1200

-

-

Поточні

1210

-

-

з них:

Х

х

1

2

3

4

оплата праці з нарахуваннями

1211

24400,00

8075,58

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

-

-

Капітальні

1220

-

-

Видатки на забезпечення виконання

покладених функцій (1310+1320+1330)

1300

107650,00

14395,92

у тому числі:

виплата пенсій та допомоги

1310

-

-

інші виплати населенню

1320

-

-

інші видатки

1330

107650,00

14395,92

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

-

-

за рахунок власних надходжень

1500

-

-

з них:

-

-

виплата пенсій та допомоги

1510

-

-

інші виплати населенню

1520

-

-

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1610

-

-

інші виплати населенню

1620

-

-

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1710

-

-

інші виплати населенню

1720

-

-

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов’язкового державного страхування

1800

-

-

з них:

виплата пенсій та допомоги

1810

-

-

інші виплати населенню

1820

-

-

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

-

-

за рахунок інших трансфертів

2000

-

-

за рахунок інших надходжень

3000

-

-

Погашення позик

4000

-

-

Залишок на кінець звітного періоду (року)

5000

-

2228,50

Видатки – усього

Х

010

132050,00

22471,50

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

24400,00

8075,58

Оплата праці

2110

040

20000,00

6619,33

Заробітна плата

2111

050

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

4400,00

1456,25

Використання товарів і послуг

2200

080

107650,00

13885,02

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

105650,00

13885,02

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

Продукти харчування

2230

110

2000,00

510,90

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

Поточні трансферти

2600

260

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

270

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

280

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

290

-

-

-

 

Підготувала бухгалтер

_____________

(підпис)

___Мозуль К.Д.________
(ініціали, прізвище)

12.04.2018р.

 

БО «БФСРОСГ»

 ЗВІТ

використання коштів благодійного фонду гімназії

з 01.01 2018р. по 31.03. 2018р.

 1. Зарплата -

6619,33грн

 1. Нарахування на з/пл.

1456,25грн

 1. Касове обслуг.банку

406,32грн

 1. Придбання канцтоварів

431,00грн

 1. Обслуговування оргтехніки (ремонт ПК, заправка картриджів)

317,00грн

 1. Придбання линолиума

6573,30грн

 1. Придбання методичної литератури

537,40грн

 1. Придбання будматеріалів для ремонту

735,00грн

 1. Придбання електр.товарів

995,00грн

 1. Придбання жалюзів 4шт.(остаточ.розрах)

3390,00грн

 1. Переодичні видання

500,00грн

 1. Продукти харчування

510,90грн

Всього:  22471,50грн. (Двадцять дві тисячи чотириста сімдесят одна грн. 50коп.)

Підготувала

Бух. Мозуль К.Д.

 

Добавить комментарий

Увага! Безкоштовні предметні інтернет-олімпіади «На Урок»

Запрошуємо до участі в безкоштовних предметних інтернет-олімпіадах «На Урок» учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
Головна мета інтернет-олімпіад «На Урок» – створення оптимальних мотиваційних умов для вивчення відповідної предметної дисципліни усіма учнями з будь-яким рівнем знань. Завдання адаптовані до шкільної програми, але інтернет-олімпіада «На Урок» має суттєву відмінність від типових конкурсних заходів – кожен без винятку учень зможе проявити себе.
Водночас педагоги, послуговуючись результатами інтернет-олімпіади, зможуть контролювати рівень засвоєння учнями ключових тем. Адже вчителі мають доступи до інформації про успішність виконання завдань. Своєчасна робота над помилками допоможе покращити загальний середній бал успішності класу.

Зареєструватися можна до 12 квітня>>

Рубрика: Інформація для батьків, Інформація для педагогів, Інформація для учнів | Добавить комментарий

Безкоштовний вебінар для вчителів зарубіжної літератури

2 «вебінарні» дні — обирайте найприйнятніший.
Запрошуємо вчителів зарубіжної літератури на вебінар
ЗВИЧАЙНІ ФОРМИ РОБОТИ – НОВИЙ ПІДХІД: РОЗВИВАЄМО КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
16 квітня — 16:00
17 квітня — 17:00
Спікер: Марина Коновалова, головний редактор журналу «Зарубіжна література
в школі» ВГ «Основа», учитель-методист, автор підручників.
Також серед учасників вебінару буде розіграно приз — підручник «Зарубіжна література» для 9 класу

 

Рубрика: Інформація для педагогів | Добавить комментарий

Для вчителів: матеріали тренінгу НУШ

1) Матеріали тренінгу НУШ Олени Шибкової знаходяться на онлайн-дошці
за посиланням https://padlet.com/shaxinna/fbgf85a504bo
ВСІ матеріали можна завантажити з Google Диску (перший стікер-посилання на дошці).

2) Для зацікавлених методикою організації фасилітованої дискусії

Рубрика: Інформація для педагогів | Добавить комментарий

Фінансовий звіт за березень 2018р.

Звіт про фінансові результати

Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЕДРПОУ )

Вид бюджету міський

Код та назва класифікації видатків та кредитування бюджету 06 «Орган з питань освіти і науки»

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________

Код та назва функціональної класифікації 1020

 

Найменування Усього план на рік Усього факт
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ 6361903   1631036  
-   Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х   Х Х
-   Плата за оренду майна бюджетних установ* Х - Х Х
-   Благодійні внески** Х   Х Х
-   Гранти та дарунки*** Х   Х Х
-   Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів Х   Х Х
РАЗОМ 6361903   1631036  
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 6361903   1631036  
Заробітна плата 4245940 Х 1029728 -
Нарахування на оплату праці 934111 Х 228145 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**** 28213 Х 2162 1038
Медикаменти та перев. матеріали 945 - - -
Продукти харчування 362890 - 74592 -
Оплата послуг (крім комунальних)***** 67467 Х 6645 -
Видатки на відрядження 643 Х - -
Оплата теплопостачання 615627 Х 261815 -
Оплата теплопостачання та водовідведення 8392 Х 1498 -
Оплата електроенергії 95949 Х 26451 -
Оплата природного газу - Х   -
Оплата інших енергоносіїв - Х   -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1726 Х    
Стипендії - Х - -
Інші виплати населенню (допомога сиротам) 1944 Х - -
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування******* Х   Х  
Капітальний ремонт Х   Х  
РАЗОМ        

*Плата за оренду майна бюджетних установ

З цієї суми протягом звітного періоду витрачено -
  -

** Благодійні внески

З цієї суми протягом звітного періоду витрачено -
  -
   
   
   
   
   
   
   
   
Всього  

*** Гранти та дарунки

В тому числі:  
Меблі, дошка класна 5850
   
   
   
Всього  

**** Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Назва Кількість
Вогнегасники  
Шпалери  
   
   
Витрачено з міського бюджету, грн.  

***** Оплата послуг (крім комунальних)

Назва Послуги надають
Телекомунікаційні послуги Укртелеком
Цілодобове обслуговування аварійної системи КП ЄАДСС
Вивіз сміття КП СКС
Чистка каналізації та колодязів Таун-Сервіс
Медогляд УОЗ
Витрачено з міського бюджету, грн.  

****** Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Назва Кількість
   
   
Витрачено з міського бюджету, грн.  
Рубрика: Фінанси | Добавить комментарий

Ми зустрічаємо птахів

skvorecЗ 19 березня по 22 березня в Сєвєродонецькій гуманітарно-естетичній гімназії проходив Тиждень Зустрічі Птахів. Цей тиждень є традиційним гімназійним заходом, який проводиться до 1 квітня — міжнародного дня птахів!

Вранці при вході в гімназію звучали голоси птахів. На стінах були розвішані плакати про значення птахів у природі, з історії виникнення Дня птахів, про гніздування птахів, прислів’я та приказки, народні прикмети.

Протягом цього тижня в початкових класах проходили уроки навколишнього світу, присвячені Дню птахів.

 На перервах звучали трелі птахів, бажаючі могли подивитися пізнавальні відеофільми про птахів та виставку творчих робіт учнів початкової школи у фойє гімназії. В їдальні можна було придбати булочки у формі пташок.

На уроках малювання в багато говорилося про художників, які малювали весну, приліт птахів. Наприкінці уроку учні намалювали портрети своїх улюблених птахів. Кращі малюнки були відібрані і розташовані на виставці.

bulochka1На уроках музики учні знайомилися з творчістю композиторів, які писали музику про весну, пробудження природи, приліт птахів.

Кожен клас взяв участь у проекті “Ми зустрічаємо птахів”, до якого готував інформацію про українську перелітну пташку та розміщував її на загальній виставці та у своєму класі.

 

Добавить комментарий

Третій Міжнародний Інтернет-Марафон “Світові освітні практики. Досвід Канади”

Третій Міжнародний Інтернет-Марафон “Світові освітні практики. Досвід Канади”/ The Third International Internet Marathon «World Educational Practices. Canadian Experience»
Міжнародний інтернет-марафон.
СПІКЕРИ — представники систем освіти Канади, від працівників департаментів освіти до вчителя.
МОВИ інтернет-марафон — російська, англійська з перекладом.
ДАТИ проведення — 26 та 27 березня 2018
____
International Internet-Marathon.
SPEAKERS — representatives of education systems in Canada, from department employees to teachers.
LANGUAGES of Internet Marathon — Russian, English with translation.
DATES — March 26 and 27 of 2018
Рубрика: Інформація для педагогів | Добавить комментарий

Третій Міжнародний Інтернет-Марафон “Світові освітні практики.

Запрошуємо на Третій Міжнародний Інтернет-Марафон “Світові освітні практики. Досвід Канади”/ The Third International Internet Marathon «World Educational Practices. Canadian Experience»

Міжнародний інтернет-марафон.
СПІКЕРИ — представники систем освіти Канади, від працівників департаментів освіти до вчителя.
МОВИ інтернет-марафон — українська, англійська з перекладом.
ДАТИ проведення — 26 та 27 березня 2018

Зареєструватися >>

 

Рубрика: Інформація для педагогів | Добавить комментарий

До гімназії завітав Всесвітній тиждень грошей

З 12 по 17 березня в Сєвєродонецькій гуманітарно-естетичній гімназії були проведені заходи, в рамках Всесвітнього тижня грошей –«Global Money week – 2018!»

Ці заходи відбувалися в рамках навчально-просвітницької акції, яку проводить Національний банк України, і яка покликана на покращення IMG_20180315_104526фінансової грамотності учнів. В 2-А та в 6 класі були проведені виховні заходи, на яких були присутні гості з Інституту модернізації змісту освіти.

Взагалі курсом «Фінансова грамотність» оволодівають учні 9 класу, їх уроки проходять із залученням представників банку, які ознайомлюють дітей з роботою банків, проводять екскурсії по відділенню банку.

 

Рубрика: Інформація для батьків, Інформація для педагогів, Інформація для учнів | Добавить комментарий